TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP TUẦN 1 MÁY CHỦ TARKAN

TOP Reset All

  • TOP 1: Silver
  • TOP 2: BoMayLaTao
  • TOP 3: ConCu

Top Huyết Lâu:

  • TOP 1: XaHoiDen
  • TOP 2: Silver
  • TOP 3: TocBacTile

TOP Quảng Trường Quỷ

  • TOP 1: Silver
  • TOP 2: LozCoRang
  • Top 3: TocBacTile

Các TOP có tên ở trên vui lòng nhắn tin cho fanpage để nhận giải thưởng theo các option tùy chọn đã thông báo trước đó.

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay