Hướng Dẫn Chế Tạo Vũ Khí Chaos – Cánh Cấp 1 – Cánh Cấp 2

1) Chế tạo vũ khí Chaos

Cách chế vũ khí Chaos: Trước tiên bạn kiếm một item bất kì +4 +4op kèm theo 1 viên ngọc Hỗn Nguyên ( Jewel Of Chaos )  và bạn sẽ đi tới Noria(180,100), nói chuyện và chế tạo với Chaos Goblin và chọn -> Kết hợp vũ khí Chaos.

2) Cách Chế Tạo Cánh Cấp 1

Cách để tạo cánh cấp 1: bạn hãy tới nói chuyện với NPC Chaos Goblin tại Noria (180,100) và chọn mục “Kết hợp bình thường” là bạn đã có thể ép wing 1.

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được 1 trong 3 loại cánh cấp 1 (DK DW ELF).

3) Hướng Dẫn Đổi Nguyên Liệu Quay Wing 2

Gặp NPC Đổi Item Map Loren Sub-1: Tọa Độ 144;125 – Đổi 10 Đồng Xu May Mắn Lấy 1 Lông Vũ Hoặc 1 HHHT  -Tỉ lệ thành công 50%% Mất 50K WC/1lần

4) Cách Chế Tạo Cánh Cấp 2

Cách để tạo cánh cấp 2: bạn hãy tới nói chuyện với NPC Chaos Goblin tại Noria (180,100) và chọn mục “Kết hợp bình thường” là bạn đã có thể ép wing 2.

Nếu thành công, bạn sẽ nhận được 1 trong 5 loại cánh cấp 2 (DK DW ELF MG DL).

Tạo Thành Cánh Cấp 2

Tạo Thành Áo Choàng

Hướng Dẫn Chế Tạo  Sói Đỏ – Tấn Công – Phòng Thủ – Hoàng Kim

1. Tạo mảnh sừng

– Mảnh sừng được kết hợp 3 nguyên liệu là:

   • Mảnh vỡ áo giáp : 20 mảnh gộp lại
   • Bảo Hộ Nữ Thần : 20 mảnh gộp lại
   • Ngọc Hỗn Nguyên : 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo Mảnh Sừng

– Mãnh Vỡ Áo Giáp và Bảo Hộ Nữ Thần được săn tại map CryWolf, tất cả các loại quái có tỷ lệ rơi là như nhau, không phân biệt item theo quái.

2. Tạo Sừng Gãy

– Sừng gãy được kết hợp từ 3 nguyên liệu là:

   • Mảnh Sừng : 5 mảnh
   • Nanh Sói : 10 mảnh gộp lại
   • Ngọc Hỗn Nguyên : 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo

– Nanh Sói được săn tại map CryWolf, tất cả các loại quái có tỷ lệ rơi là như nhau, không phân biệt item theo quái.

3. Tạo Sói Tinh

– Sói tinh được kết hợp từ 3 nguyên liệu là:

   • Sừng Gãy : 1 mảnh
   • Ngọc Sinh Mệnh : 3 viên
   • Ngọc Hỗn Nguyên : 1 viên

– Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo

 

3.1. Tạo Sói tinh + Tấn công (Sói Đen)

– Nguyên liệu tạo Sói Tinh Tấn Công

 • Sói Tinh – Sói Đỏ
 • Vũ khí hoàn hảo + 4 +4 opt life trở lên
 • Ngọc Sinh Mệnh : 5 viên
 • Ngọc Hỗn Nguyên : 1 viên
 • – Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo

3.2. Tạo Sói tinh + Phòng thủ (Sói xanh)

– Nguyên liệu tạo Sói Tinh Phòng thủ

 • Sói Tinh – Sói Đỏ
 • Trang bị hoàn hảo + 4 +4 opt life trở lên
 • Ngọc Sinh Mệnh : 5 viên
 • Ngọc Hỗn Nguyên : 1 viên
 • – Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo
 •  

3.3. Tạo Sói Hoàng Kim

– Nguyên liệu tạo Sói Hoàng Kim

 • Sói Tinh – Sói Đỏ
 • Sói Tinh – Tấn Công
 • Sói Tinh – Phòng thủ
 • – Sau khi có đủ nguyên liệu, mang tới máy Chaos tại Noria, chọn kết hợp bình thường để chế tạo