Chuỗi sự kiện đua TOP 7 ngày

Reset 7 ngày: 13h: 10/06/2023 – 13h: 16/06/2023

Trong thời gian Open, bắt đầu từ 13h: 10/06/2023. 3 game thủ có số lần Reset cao nhất và nhanh nhất trên bảng xếp hạng tại website sẽ nhận được các phần thưởng dưới đây

 • TOP 1: Set item cấp 4 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 3 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 3: Set item cấp 2 luck + 1 op tùy chọn

TOP Huyết Lâu 7 ngày: 13h: 10/06/2023 – 13h: 16/06/2023

Sự kiện Huyết Lâu là một trong những sự kiện ôn lại ký ức xưa một thời của MU Online ra đời cách đây 20 năm về trước. Thời gian đua TOP 7 ngày, 3 game thủ có thành tích cao nhất sẽ nhận được giải thưởng dưới đây

 • TOP 1: Set item cấp 4 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 3 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 3: Set item cấp 2 luck + 1 op tùy chọn

TOP Quảng Trường Quỷ 7 ngày: 13h: 10/06/2023 – 13h: 16/06/2023

Quảng Trường Quỷ là một trong 3 sự kiện đua TOP 7 ngày của MUSS2. 3 game thủ có thành tích cao nhất từ tích lũy điểm tham gia sự kiện dưới đây sẽ nhận được cái giải sau

 • TOP 1: Set item cấp 4 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 3 luck + 1 op tùy chọn
 • TOP 3: Set item cấp 2 luck + 1 op tùy chọn

Chuỗi sự kiện đua TOP 20 ngày

TOP PCP cá nhân: 13h: 10/06/2033 – 13h: 29/06/2023

Trong thời gian đua TOP 20 ngày, 3 game thủ săn boss tích lũy có điểm cao nhất sẽ nhận các giải thưởng dưới đây:

 • TOP 1: 3.000.000 Wcoin
 • TOP 2: 2.000.000 Wcoin
 • TOP 3: 1.000.000 Wcoin

TOP Bang Hội: 13h: 10/06/2033 – 13h: 29/06/2023

3 Bang hội có tổng số thành viên trên 20 người và có tổng số lần reset của Bang Hội cao nhất sẽ nhận các giải thưởng dưới đây:

 • TOP 1: 5.000.000 Wcoin
 • TOP 2: 3.000.000 Wcoin
 • TOP 3: 1.000.000 Wcoin

Lưu ý: Tất cả các sự kiện đua TOP, mỗi IP chỉ nhận tối đa 1 giải cho mỗi sự kiện. Trong trường hợp game thủ có nhiều TOP trên cùng 1 IP thì giải thưởng đó sẽ dành cho game thủ kế tiếp

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay