Để xây dựng và phát triển máy chủ Tarkan ổn định và lâu dài hơn, BQT MUSS2 mở sự kiện Donate nhận mốc quà đặc biệt. Đây là một trong những sự kiện nhằm cảm ơn sự đóng góp của anh em game thủ đã ủng hộ chi phí để có một Mu Online phát triển bền vững hơn.

Lưu ý: Sự kiện này không bắt buộc tất cả các game thủ cùng đóng góp. Mốc donate sẽ tương ứng với các phần quà đặc biệt mà BQT MUSS2 trao tặng nhằm cảm ơn tinh thần đóng góp của anh em game thủ và BQT sẽ dùng chi phí đó để nâng cấp, duy trì để tạo ra cho anh em game thủ một sân chơi giải trí, cạnh tranh và gắn kết hơn.

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay