Thời Gian Sub Maps Sự Kiện Vật Phẩm – Tính Năng
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Arena Linh Hồn Chiến Mã, Quạ Tinh
Mở Từ Khi Open Sub-1 Lorencia Đổi Đồ Exi Thành Wcoin
Mở Từ Khi Open Sub-1 Lorencia Cộng Hưởng 2 Option
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Rồng Vàng Tấn Công Trang Bị Cấp 1 – 5
Mở Từ Khi Open Sub-2-3 Boss Quỷ Vương: Aida 2 Trang Bị Cấp 6
Sau 15 Ngày Open Sub-3 Đại chiến Dungeon 3 Trang Bị Cấp 7
Sau 30 Ngày Open Sub-2-3 Icarus Rơi Lông Vũ & Huy Hiệu Hoàng Tộc
Sau 30 Ngày Open Sub-Sự kiện Công Thành Chiến Tổ Chức CTC Lần Đầu
Sau 45 Ngày Open Sub-1 Siêu Boss Đại Chiến Vũ Khí Rồng – Chùy Vương
Sau 45 Ngày Open Sub-2-3 Kalima 7 Kundun Trang Bị 380
Sau 60 Ngày Open Sub-2-3 Chaos Goblin Sói Tinh Hoàng Kim
Sau 60 Ngày Open Sub-Sự kiện Công Thành Chiến Tổ Chức CTC Lần 2
Sau 60 Ngày Open All Sub Đang Cập Nhật Cập Nhập Theo Lộ Trình Server
Sau 60 Ngày Open All Sub Đang Cập Nhật Cập Nhập Theo Lộ Trình Server
Nhóm hỗ trợ
Chat ngay