Hiện tại Launcher gặp sự cố không thể tự động Update nên mọi người tải file dưới đây sau đó giải nén ra và coppy vào thư mục nha

Link tải: Click tại đây

Huớng dẫn:

Bước 1: tải link ở trên sau đó giải nén ra sẽ được 3 file như hình ảnh bên dưới

Bước 2: Coppy toàn bộ file vào thư mục MUSS2

Bước 3: Bật file “Mu” để tiến hành chạy Update. sau khi Update xong mọi người vào game bằng các file Main, Launcher và Biểu tượng MUSS2.ORG ngoài trang chủ đều được

 

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay