Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Maps Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu All Sub 0h30 -> 22h30 ( 2 tiếng 1 lần ) Đồ Thần – Ngọc Bar Lorencia Người chơi chiến thắng Hỗn Nguyên Lâu sẽ nhật được vật phẩm trang bị đồ thần hoặc Ngọc
Huyết Lâu All Sub 0h00 -> 22h00 ( Khung giờ chẵn, 2 tiếng 1 lân ) Ngọc Các Loại Blood Castle Tiêu diệt 400 quái sẽ nhận được 01 viên Ngọc
Quảng Trường Qủy All Sub 1h00 -> 23h00 ( Khung giờ lẻ, 2 tiếng 1 lần ) Ngọc Các Loại Devil Square Tiêu diệt 400 quái sẽ nhận được 01 viên Ngọc
Rồng Đỏ All Sub 0h05 -> 22h05 ( 2 tiếng 1 lần ) Ngọc Tâm Linh Lorencia Tiêu diệt Rồng Đỏ nhận được Ngọc Tâm Linh
Rồng Vàng Tấn Công All Sub 0h – 3h – 6h – 9h – 12h – 15h – 18h – 21h Box 1 → 5 Lorencia Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Lorencia
Binh Đoàn Phù Thủy All Sub 1h15 -> 23h15 ( 2 tiếng 1 lần ) Ngọc Ước Nguyện Lorencia Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Lorencia
Chiến Binh Hoàng Kim All Sub 8h00 – 14h00 – 18h00 – 22h00 Box 5 Lorencia Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Lorencia
Đại Chiến Dungeon 3 Sub 3 21h30 Item Cấp 6,7. Đồ Thần Dungeon 3 Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Dungeon 3
Quỷ Xương All Sub 3h00 – 7h00 – 11h00 – 15h00 – 19h00 – 21h00 Ngọc Tâm Linh Lorencia Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Lorencia
Mùa Hè Sub 3 14h30 Ngọc Các Loại Atlans Sự kiện Mùa Hè diễn ra tại Map Atlans trong vòng 10 phút. Người chơi tiêu diệt quái vật sẽ nhận được Ngọc và Zen
Qủy Vương Sub 2,3 2h00 – 6h00- 10h00 – 14h00 – 18h00 – 22h00 Item Cấp 6 Aida 2 Xuất hiện ngẫu nhiên tại Map Aida 2. Sau khi tiêu diệt Boss nhận được Item cấp 6 ngẫu nhiên
Kundun – Mở sau 45 ngày All Sub 20h45 Trang bị Item 380 Kalima 7 Xuất hiện tại map Kalima 7. Sau khi tiêu diệt Kundun sẽ rơi ra 3 vật phẩm trang bị 380.
Thỏ Ngọc Sub 3 20h30 Ngọc Các Loại Atlans Thỏ Ngọc xuất hiện tại Map Atlans trong thời gian 10 phút. Người chơi tiêu diệt Thỏ Ngọc sẽ nhận được Ngọc và Zen
Nhóm hỗ trợ
Chat ngay