Sự kiện đua TOP máy chủ Tarkan sẽ diễn ra liên tục hàng tuần bắt đầu từ thứ 7 đến thứ 6 tuần tiếp theo. Ở tuần này vẫn giữ nguyên thể thức cũ và thay đổi vật phẩm nhận được theo thông tin dưới đây

Đua TOP Reset

 • TOP 1: Set item cấp 5 luck + 9 + option tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 5 luck + option tùy chọn
 • TOP 3: Vũ khí cấp 5 luck + op tùy chọn

Đua TOP Huyết Lâu

 • TOP 1: Set item cấp 5 luck + 9 + option tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 5 luck + option tùy chọn
 • TOP 3: Vũ khí cấp 5 luck + op tùy chọn
 • TOP 4: Danh hiệu chiến thần
 • TOP 5: Danh hiệu dũng mãnh

Đua TOP Quảng Trường Quỷ

 • TOP 1: Set item cấp 5 luck + 9 + option tùy chọn
 • TOP 2: Set item cấp 5 luck + option tùy chọn
 • TOP 3: Vũ khí cấp 5 luck + op tùy chọn
 • TOP 4: Danh hiệu chiến thần
 • TOP 5: Danh hiệu dũng mãnh

Lưu ý: Game thủ đã nâng cấp danh hiệu và nếu nằm trong TOP thì sẽ nâng lên 1 bậc. Mỗi IP chỉ nhận tối đa mỗi giải cho từng sự kiện đua TOP

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay