Hướng dẫn sử dụng các phím tắt nhanh và lệnh trong game

Phím bật/tắt nhanh:

 • Phim F4: Bật tính năng treo off
 • Phím F6: Mở menu
 • Phím J: Ngân hàng ngọc
 • Phím END: Cắm chuột
 • Phím Z: Thiết lập auto train. Phím Home bật auto train
 • Phím F7: Giảm lag
 • Phím F10: Camera 3D
 • Phím F12: Ẩn game

Các lệnh nhanh

 • /Addstr: Sức mạnh
 • /Addagi: Nhanh nhẹn
 • /Addvit: Máu
 • /Addene: Năng lượng
 • /Addcmd: Mệnh lệnh
 • /Pkclear: Xóa pk
 • /Reset auto: Tự động reset
 • /Reset vip: Tự động reset VIP ( giảm 20 level )
 • /Taydiem: Xóa point
Nhóm hỗ trợ
Chat ngay