MUSS2 được xây dựng với lối chơi cổ xưa với hầu hết các sự kiện classic trải qua 20 năm từ ngày đầu MU Online được phát hành. 

Các sự kiện săn Ngọc trên tất cả các sub:

 • Huyết Lâu: Tiêu diệt 400 quái nhận được Ngọc ngẫu nhiên
 • Quảng Trường Quỷ: Tiêu diệt 400 quái nhận được Ngọc ngẫu nhiên
 • Hỗn Nguyên Lâu: Nhận được Ngọc hoặc đồ thần sau khi chiến thắng là người còn lại cuối cùng tại sự kiện
 • Binh Đoàn Phù Thủy: Ngọc + Nhẫn phép thuật
 • Binh Đoàn Xương Sọ: Ngọc

Sự kiện săn ngọc Binh Đoàn Thỏ Ngọc & Mùa Hè Vui Vẻ: Sub 3

 • Mùa Hè Vui Vẻ: Map Atlans
 • Binh Đoàn Thỏ Ngọc: Map Atlans

Rồng Vàng Tấn Công: Tất cả các sub

 • Boss: 1-5
 • Map: Lorencia

Chiến Binh Kim Long

 • Map: Lorencia
 • Vật phẩm: 3 Box 5/Boss

Quỷ Vương

 • Map: Aida
 • Vật phẩm: Item cấp 6

Đại Chiến Dungeon 3: 

 • Map: Dungeon 3
 • Vật Phẩm: Item cấp 6, item cấp 7, trang bị đồ thần, trang bị 380

Vũ Khí Rồng + Chùy Vương

 • Update khi có thông báo mới

 

Nhóm hỗ trợ
Chat ngay