Thời gian diễn ra sự kiện: 

  • 20h30

– Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 10 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo “Sự kiện thỏ ngọc” bắt đầu trong game.

– Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng

Map và tọa độ Thỏ Ngọc xuất hiện

  • Map: Atlan
  • Tọa độ: Đang update

Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)
Nhóm hỗ trợ
Chat ngay