Alpha Test : 19h00 Ngày 14-06-2024

Open Beta :19h00 Ngày 15-06-2024

Lệnh Trong Game

Lệnh Chức Năng
/str Cộng Điểm Sức Mạnh
/agi Cộng Điểm Nhanh Nhẹn
/vit Cộng Điểm Thể Lực
/ene Cộng Điểm Năng Lượng
/cmd Cộng Điểm Mệnh Lệnh
/taydiem Tẩy Tất Cả Các Cột
/xoado Xoá Thùng Đồ Cá Nhân
/pkclear Xoá Tội
/reset auto Reset Tự Động 
/nv3 Làm Nhiệm Vụ Cấp 3
/Buff Lệnh Búp Tự Động
/Post  Chát Toàn Sever 
 @ Chát Trong Guild 
 @@ Chát Liên Minh Guild 

Thông Tin Máy Chủ

Phiên Bản: Mu Season 6.17 Custom

— Có Làm Thì Mới Có Ăn —

Máy Chủ Ổn Định – Đông Người Chơi – ADM Nhiệt Tình

 • Danh Hiệu Quân Hàm Đẹp Mắt Mới Lạ
 • Hệ Thống Thú Cưỡi Đa Dạng
 • Boss Chết 1 Phút Tự Hồi Sinh
 • Exp 999x  Drop Boss 100%
 • Tạo Nhân Vật Có 10.000 Point và 1 Bùa Và  Gấu 3 Ngày
 • Bán Đồ 400 Và Wing 2 Full  Vĩnh Viễn Trong Shop
 • Giới Hạn Reset: 5 Lần/Ngày – Chủ Nhật 10 Lần
 • Giới Hạn 3 TK / 1PC / 1 IP
 • Có NPC Búp Free Công Bằng Tiện Lợi (Gõ Lệnh /Buff )
 • Max Wing Ss8 , Đồ Ruud 7 Full Thần Socket , Pét Custom
 • Hệ Thống Thu Mua Đồ Exc và Ngọc NPC Thu Mua Lorencia Trong Game
 • Tính Năng Soi Item Người Chơi Giữ Phím Alt + Kick Chuột Phải Vào Nhân Vật Cần Xem – Tránh Buff Bẩn

Sự Kiện Đua Tốp AlphaTest

Thời gian: Từ 19h00 ngày 14/06/2024 đến 17h00 ngày 15/06/2024

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Reset All

 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • BQT sẽ trao thưởng cho 3 người chơi có số lần Reset cao nhất nằm trên bảng xếp hạng trong game ( F8 để xem bảng xếp hạng )
 • Tất cả nhân vật và số lần Reset sẽ bị xóa trước thời điểm Open Beta diễn ra
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú Tên Nhân Vật Đoạt Giải
1 Nhận 1.500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta
2  Nhận 1.000.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta
3  Nhận 500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Điểm Săn Boss

 • Không giới hạn số điểm tích lũy săn boss trong thời gian Alpha Test
 • BQT sẽ trao thưởng cho 3 người chơi có số điểm tích lũy cao nhất nằm trên bảng xếp hạng trong game ( F8 để xem bảng xếp hạng )
 • Tất cả nhân vật và số điểm tích lũy sẽ bị xóa trước thời điểm Open Beta diễn ra
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú Tên Nhân Vật Đoạt Giải
1 Nhận 1.500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta
2  Nhận 1.000.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta
3  Nhận 500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho nhân vật đoạt giải sau khi Open Beta

Sự Kiện Đua Tốp Open

Thời gian: Từ 19h00 ngày 15/06/2024 đến 23h59 ngày 25/06/2024

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Reset

 • Người chơi tham gia sự kiện đua Top Reset
 • 3 người chơi có số lần Reset tính theo giờ phút giây nhanh nhất và phải Max 400 Level ( Vd: Reset đạt tối đa trong ngày là 5 lần tính giờ nhanh nhất mà chưa max level 400 cũng không được tính vào top )  nằm trên bảng xếp hạng ingame sẽ nhận được giải thưởng (F8 để xem bảng xếp hạng)
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Nhận 1.500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
2 Nhận 1.000.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
3 Nhận 500.000 WcoinC Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện

Thời gian: Từ 19h00 ngày 15/06/2024 đến 23h59 ngày 25/06/2024

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Quảng Trường Quỷ( Chỉ Tính Điểm Ở Sub PK )

 • Người chơi tham gia sự kiện Quảng Trường Quỷ train quái nhận thưởng và tích lũy điểm thưởng.
 • 3 người chơi có số điểm tích lũy cao nhất nằm trên bảng xếp hạng ingame sẽ nhận được giải thưởng (F8 để xem bảng xếp hạng)
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Nhận 2.000.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
2 Nhận 1.500.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
3 Nhận 1.000.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện

Thời gian: Từ 19h00 ngày 15/06/2024 đến 23h59 ngày 25/06/2024

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Huyết Lâu ( Chỉ Tính Điểm Ở Sub PK )

 • Người chơi tham gia sự kiện Huyết Lâu train quái nhận thưởng và tích lũy điểm thưởng.
 • 3 người chơi có số điểm tích lũy cao nhất nằm trên bảng xếp hạng ingame sẽ nhận được giải thưởng (F8 để xem bảng xếp hạng)
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Nhận 2.000.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
2 Nhận 1.500.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
3 Nhận 1.000.000 Wcoinc Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện

Thời gian: Từ 19h00 ngày 15/06/2024 đến 19h00 ngày 30/06/2024

Thông Tin Và Phần Thưởng Đua TOP Điểm Săn Boss Cá Nhân( Chỉ Tính Điểm Ở Sub PK )

 • Người chơi tham gia săn Boss để tích lũy điểm. Mỗi Boss sẽ có một lượng điểm cố định.
 • BQT sẽ trao thưởng cho 3 người chơi có số điểm tích lũy cao nhất nằm trên bảng xếp hạng trong game ( F8 để xem bảng xếp hạng )
 • Sau khi có bảng tổng kết đua TOP. Nguời chơi nằm trong bảng xếp hạng vui lòng nhắn tin cho ZALO ADM để xác nhận và trao thưởng
 • Lưu Ý : 1 Ip Chỉ Được Nhận 1 Giải Của 1 Top
TOP Phần Thưởng Ghi chú
1 Nhận Mốc Nạp 3.000.000 ATM Trong Game Không Được Tích Lũy Và Cộng Dồn từ Dưới Nên Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
2 Nhận Mốc Nạp 2.000.000 ATM Trong Game Không Được Tích Lũy Và Cộng Dồn từ Dưới Nên Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện
3 Nhận Mốc Nạp 1.000.000 ATM Trong Game Không Được Tích Lũy Và Cộng Dồn từ Dưới Nên Phần thưởng sẽ trao cho người chơi khi kết thúc sự kiện

Thời gian: BQT Sẽ Thông Báo Trên Nhóm Zalo

Thông Tin Và Phần Thưởng Giải Công Thành Chiến

 • Công Thành Chiến diễn ra 2 tuần 1 lần vào 21h30 tối chủ nhật( thời gian sẽ cập nhật sau ) . Trận Đầu ADM Thủ Thành Các chủ Guild liên minh Công Thành . Phần Thưởng sẽ được tính như bên dưới . Trường Hợp không Guild nào chiếm được thành ( tức là hòa ) phần thưởng sẽ + vào và chia đều cho các GUILD
Guild Phần Thưởng Ghi chú Tên Guild
Chiến Thắng Nhận 3.000.000 ATM  Đổi Thành Mốc Nạp Trong Game – Được Nhận Tất Cả Các Mốc Phần Thưởng Sẽ Trao Cho Chủ Guild Sau Khi Kết Thúc Công Thành Chiến